Przejdź do sekcji:
Zobacz profil na platformie Facebook Zobacz profil na platformie Instagram Zobacz profil na platformie Youtube Zobacz profil na platformie TikTok

Polityka prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Fundacja Zespół Edukatorów Filmowych informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana wyżej wskazanych danych osobowych, w tym wizerunku, jest Fundacja Zespół Edukatorów Filmowych, z siedzibą pod adresem: 44-120 Pyskowice, ul. Platanowa 3 posiadająca numer NIP: 9691659656 (dalej zwana również Fundacją)

2) Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje Fundacja Zespół Edukatorów Filmowych, zef.fundacja@gmail.com.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji projektu Zespół Edukatorów Filmowych, realizowanego przez Fundację Zespół Edukatorów Filmowych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani/Pana zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych zaleca się wysłanie informacji o wycofaniu zgody pocztą elektroniczną na adres e-mail: zef.fundacja@gmail.com.

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, jak również osoby odwiedzające stronę internetową www.zef.org.pl oraz internetowe profile projektu Zespół Edukatorów Filmowych na portalach społecznościowym Facebook i Instagram. Dane mogą zostać również udostępnione organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.

7) Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej zgody.

8) Ma Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do tych danych osobowych,

b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,

d) przenoszenia danych osobowych,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.

9) Dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Partnerzy i instytucje wspierające ZEF

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.